Kärdla põhikooli arhitektuurivõistlus

Kärdla põhikooli arhitektuurikonkursil II- III koht!
Autorid: Kaspar Stroom, Martin Niglas, Liisa Sekavin, Martin Daubaris, Hanna-Loore Õunpuu, Mari Ann Ainsar

ÜLDKONTSEPTSIOON

Lapsed on oma loomult mänglevad ja lõbujanulised, sageli veidi ülemeelikud. Kooliaja jooksul vormitakse “pisikestest väänikutest” arukaid täiskasvanuid, kes suudavad teha mõistlikke otsuseid. Oskus väikestest asjadest rõõmu tunda ja aeg-ajalt lõbutseda on aga lapseea lahutamatu osa, mis võiks kanduda edasi ka täiskasvanuikka. Just seepärast pakub kaasaegne kooliruum iga päev lisaks mitmekülgsetele õppevõimalustele ka veidike LUSTi, et säilitada koolilaste elurõõm ja särasilmsus.
Võitlustöö LUST koostamisel on silmas peetud eelkõige kasutajamugavust ning sobitumist kaasaegsete õppemeetoditega. Koolihoones viibijatele soovitakse pakkuda mitmekesiseid ruume, mille kasutusotstarbeid on võimalik varieerida, hoides kooliruumi põnevana.
Koolimaja vorm ja asend võtab arvesse ümbritsevat hoonestust ja olemasolevat gümnaasiumihoonet, millega projekteeritav koolihoone seotakse. Hoone välisilme mõjub valge krohvi ja heleda puidu toel helge ja kutsuvana. Võistlustöö LUST eesmärgiks on modernse ja omanäolise, kuid samas ökonoomse õppehoonega pakkuda esteetilist elamust samal ajal olemasoleva keskkonnaga harmooniliselt suhestudes.