Viljandi linnas Riia mnt 99 korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse esimene koht.

Autorid: Kaspar Stroom, Martin Niglas, Hanna-Loore Õunpuu, Ede Laidro, Taniel Paju, Martin Daubaris

ÜLDKONTSEPTSIOON

Viljandi linna lahutamatu osa on Viljandi järv. Planeeritav Järveotsa keskväljak koos selle lähiala ja spordiplatside vööndiga loob linnaosale nauditava pääsu järveni, sidudes samal ajal nii töö-, elu- kui ka meelelahutusfunktsioone. Võistlustööga VÄRAV kavandatavad hooned loovad oma mahtudega eeskujuliku sissepääsu planeeritavale keskväljakule.
Võistlustöö VÄRAV eesmärgiks on täiendada Viljandi kesklinna omanäolise, kaasaegse ja linnaruumi rikastava arhitektuuriga. Samuti luuakse eeldused tulevikusuundumusi arvestatavate hoonete ja avaliku ruumi tekkimiseks. Töösse on põimitud kolm funktsiooni – äri-, büroo- ja elamispinnad.
Visiooni väljatöötamisel on lähtutud eelkõige hoonete A ja B asukohast ja sellele esitatud nõuetest. Samuti on arvestatud ümberkaudse hoonestuse ja linnaehitusliku kontekstiga – seda nii olevikus kui tulevikus. Analoogselt linnaruumile peidab hoone endas erinevaid funktsioone ja on läbi nende aktiivne ööpäevaringselt. Äri-, büroo- ja elupindade poolt esitatavad nõuded ruumidele on erinevad, mis väljendub ka võistlustöö geomeetrilises ülesehituses. Korterid on paigutatud hoone B kolmandale, neljandale ja viiendale korrusele, äri- ja büroopinnad on mõlema hoone esimesel ja teisel korrusel. A hoone esimesel korrusel paikneb loomakliinik.
Mahuline lahendus on sarnane detailplaneeringus soovitatuga ning ei lähe kehtestatuga vastuollu. VÄRAV pakub alternatiivse lahenduse hoonete päevavalgusega sidumisel, tagades kõikidele korteritele võimalikult suure päevase insolatsiooniperioodi. Terrassid on planeeritud õhtu- ja hommikupäikese poole, terrassidelt avaneb vaade detailplaneeringujärgsele perspektiivsele aktiivsele jalakäijate tänavale, puiesteele ja Viljandi järvele. B hoone teise korruse katusele tekkiv terrass on mõeldud korteritele. Terrass on suunatud järve poole ning sinna paistab hommikupäike.