ÜLDKONTSEPTSIOON

Arvestades, et sageli tulevad inimesed arsti juurde murega, on oluline, et keskkond, kus nad viibivad mõjuks soojana ning aitaks meeleolu parandada. Uuringud näitavad, et mida vähem patsiendid tervisehoiuasutuses stressi kogevad, seda lühem on ka nende taastumisaeg. Võistlustöö PESA koostamisel on sestap eelkõige silmas peetud inimsõbraliku ja koduse keskkonna loomist läbi ümbritseva maastiku ja looduskeskkonnaga suhestumise. Arvestatud on ümbritseva hoonestusega ja väljakujunenud elukeskkonnaga ning täiustatud seda kaasaegse ja väljapaistva arhitektuuriga. Ideekavandi PESA eesmärgiks on modernse ja omanäolise tervisekeskusega ilmestada aleviku avalikku ruumi ning parandada inimeste elukvaliteeti. Võistlustöö koostamisel on võetud aluseks Sakule iseloomulik arhitektuur. Alevikule omase tellisarhitektuuri ning tellise kui ajatu ja unikaalse ehitusmaterjali väärtustamine on olnud ideekavandi üheks peamiseks fookuseks. Hoone arhitektuuriline lahendus moodustab harmoonilise koosluse nii ümbritsevate uusehitistega kui olemasolevate aktsentidega linnaruumis.